Odkrycie

Być wolnym, w pełni smakować życie. To jest droga, którą możesz podjąć. Odkrywać bogactwo doświadczenia, wyprawiać się w nowe rejony, przeżywać, uczyć się, poznawać ludzi, kształtować osobowość.  Życie to coś więcej niż nasze ograniczenia, problemy, uzależnienia. O wiele więcej.